Bonsaj

Napodobování vysokého stáří stromů

Výraznost i krása miniaturních stromů se zvyšuje jejich stářím. Staleté bonsaje a punsaje v nás vzbuzují úctu. Vstoupíme-li do prostředí, v němž jsou tyto staré stromy vystaveny, máme týž pocit, jako bychom vstupovali v muzeu k veledílům nejslavnějších malířů. Vládne zde ticho, neboť i lidé zde chodí jako po špičkách. A právě tak, jak se padělají veledíla malířů, tak se vyrábějí i padělky staletých miniaturních stromů. Už od pradávna někteří čínští a japonští spekulanti se snažili objevit způsob, jak rychle získat tyto staré stromy napodobením. Výborně se jim hodil poznatek, že stáří stromů se neprojevuje počtem „prožitých“ let, ale i různými přírodními zásahy, jako je oheň, blesk, okus zvěří, polom způsobený vichřicí i různé choroby, které znetvořují vzhled stromu a vtiskují mu znaky předčasného stáří. Lidské oko obvykle nerozezná, co na stromě poznamenala doba a co zlého mu dalo podobu předčasného stáří. A toto „zlo“ se v dílnách padělatelů prastarých bonsají provozuje trojím způsobem. První způsob se v Japonsku označuje slovem JIN, druhý slovem SHARI a třetí SABAMIKI.

JIN je metoda provozovaná na starších bonsajích a punsajích, jejichž kmen je dostatečně objemný a větve byly ohnuty k zemi a upevněny drátem. Takový strom se řeže zřídkakdy, nové přírůstky se vylamují nebo jen nalomují, uhynulé větve se neodstra-ňují, ale další zdravé větve se zkrucují, nalamují nebo zbavují kůry, aby uhynuly. Falsifikátoři rádi nakupují staré miniatury, jimž jejich majitel nevěnoval náležitou péči, takže vyrostly do nepřijatelné výšky. Těmto stromům ulomí vrchol a části větví. Tyto pahýly opálí plamenem (ze zapáleného papíru), pak větší část větve zbaví kůry h obnažené místo nalakují barvou, aby větev neone-mocněla. Tímto způsobem byl například přeměněn 41 letý javor a prodán jako sto patnáct let stará bonsaj. Podvod se pozná, až když má nový majitel možnost spočítat letokruhy. Podvod se tedy nejčastěji odhalí až po mnoha desetiletích, když strom dožije (obr. 89), neboť draze zaplacenou živou miniaturu nikdo kvůli ověření nerozřeže.

Javor tvarovaný metodou Jin

89. Javor tvarovaný metodou Jin

Broskvoň tvarovaná metodou Šhari

90. Broskvoň tvarovaná metodou Šhari

Borovice tvarovaná metodou Sabamiki

91. Borovice tvarovaná metodou Sabamiki

SHARI, právě tak jako následující SABAMIKI, jsou metody, které se nám jeví jako nepřirozené nebo i kruté, neboť rázem mění vzezření stromu. Velmi ostrými noži padělatel udělá do kůry kmene, větví i nadzemních částí kořenů v rozmezí 40 mm dva podélné, rovnoběžné řezy a kůru mezi nimi vydlabe. Tím vzniknou na stromě velmi těžká poranění. Když podélné výřezy zaschnou, smirkovým papírem je vyhladí a natřou vhodnou barvou. Barva však nesmí zasáhnout okraje zdravé kůry. Jeden nebo dva hlouběji provedené zářezy se časem rozevřou a stromek má pak vzhled velmi starého stromu. Hluboký zářez je vysvětlován tak, že strom byl patrně zasažen bleskem. I pro toto falšování se nejlépe hodí staré bonsaje vypěstované z větví ovocných stromů, protože stáří dokazují tvořením květů. Na obr. 90 je miniatura broskvoně padělaná čínským pěstitelem metodou SHARI na osmdesátiletý strom, ačkoliv se ve skutečnosti osamostatnila z větve matečného stromu před 30 lety. Kmen byl rozšiřován spodním drátováním.

Pro padělání metodou SABAMIKI se zvláště hodí stromy čínské, které nebyly tvarovány podle japonských typů. Tyto stromy mohou být nepřiměřeně vysoké, vrchol se uřízne a větve se slabě nalomí, aby mohly být pokrouceny. Do kmene se dělají zářezy, záseky, vypalují se díry, odlupují kusy kůry. Strom se poškozuje i jiným způsobem, aby nabyl vzhledu vysokého stáří. Zásahy se dělají v létě, aby zranění rychle zaschla a byla vhodně zabarvena.