Bonsaj

CHOKKAN

Typ CHOKKAN předpokládá naprosto rovný kmen. Nemáme-li podobný stromek, musíme si jej vypěstovat ze stromku s pokřiveným kmenem. Na obrázku 83 je znázorněno, jakým způsobem se tvaruje pětiletý semenáč jalovce. Pro tento typ se nehodí stromy tvořící nové větve ze společného prstence, čímž vzniká etáž kruhovitého tvaru. Nesmějí však řadit větve do etáží střídajících se s holou částí kmene. Jednotlivé větve musí vyrůstat nepravidelně nebo spirálovitě a přitom musí tvořit jehlancovitou korunu. Tento požadavek je pěstitelsky velmi náročný a typ se nesnadno tvaruje. Při nákupu je nutno stromek si dobře prohlédnout, neboť obchodní podniky často některé větve stromu naroubují, špatně vzrostlé větve pak pomaleji rostou a mohou být značnou překážkou pro příští tvarování.

Vraťme se však k obrázku jalovce: je hustě zavětven (1), proto se některé větvičky těsně u kmene odříznou. Řez není snadný, neboť velmi záleží na tom, aby větve, které na kmeni zůstanou, byly od sebe pravidelně vzdáleny, nevyrůstaly z kmene blízko sebe a střídaly se kolem kmene spirálovitě (2). Jedna z nejspodnějších větví má být nejdelší. Jalovce se tvarují po zakořenění v obyčejném hrnci. Začneme s rovnáním křivého kmene. Nestačí-li na vyrovnání spirály natočeného drátu, přiložíme ke kmeni pevnou tyč a k ní jej připevníme. Větve jalovce i jiných mladých stromků jsou vztyčeny šikmo vzhůru. Ohneme je podle obrázku (3) a připevníme k drátům na hrnci. Provedeme-li tyto práce na jaře, strom již během letních měsíců zpevní vnucený tvar, takže příští jaro můžeme dráty odstranit a stromek vsadit do ozdobné nádoby (4). Vznikla nová bonsaj, která během osmdesáti let doroste 0,65 m. CHOKKAN je miniatura pyšného vzhledu. Není-li některá její část naroubována, patří tento typ k nejdražším miniaturám (obr. 9).

Tvarování pětiletého jalovce do typu CHOKKAN: 1 — hustě zavětvený jalovec, 2 — spirálovité pravidelné střídání stejně vzdálených větví, 3 — ohýbání větví pomocí drátů připevněných ke květináči, 4 — stromek vsazený po roce do určené nádoby

83. Tvarování pětiletého jalovce do typu CHOKKAN: 1 — hustě zavětvený jalovec, 2 — spirálovité pravidelné střídání stejně vzdálených větví, 3 — ohýbání větví pomocí drátů připevněných ke květináči, 4 — stromek vsazený po roce do určené nádoby