Bonsaj

Tvarování drátem

Technika tvarování drátem je jednoduchá. Nejdříve zkoumáme vhodný tvar stromu jeho natáčením, natahováním větví apod. Pustíme-li kmínek či větev, vrátí se do tvaru, v němž dosud rostly. Chceme-li, aby se větev více skláněla k zemi, zatížíme ji těžším kamenem (obr. 77,4). Dvě větve oddálíme od sebe vložkou, větve skláníme přidrátováním k nádobě (2) nebo ke kmeni (3), střední větev odřízneme a dvě .postranní rozvedeme pomocí drátů připevněných k nádobě a navzájem se zpevňujících (5). Rovný kmen křivíme drátem (6), ohybem přes kámen a drátem (7) nebo drátem a svorkou upevněnou na tyčku napojenou drátem na nádobu (8).

Někteří bonsaj isté odmítají tvarování pomocí drátu, protože neodpovídá zásahům přírody. Připouštějí však zatěžování větví těžkými závěsy, což však nelze provádět u větví velmi křehkých nebo nedostatečně dlouhých. Natrvalo se k zemi ohýbají zvláště větve nejspodnější a ve střední části kmene, protože takové jsou typickým znakem starých stromů. Příliš staré větve se při větším ohybu nalomí a často uhynou. Proto se tento ohyb musí provádět po milimetrech pomocí šroubových svorek a dvojici šroubů vždy po několika dnech mírně přitáhneme.

Takto se tvarují kamélie a jehličnaté stromy. Kamélie i v zimě, protože mají silnou kůru, listnáče jen na jaře, kdy jsou přeplněné mízou. Po půl roce se musí dráty sejmout, jinak by do kůry zarostly. U konifer mohou zůstat i rok. V některých případech se mohou nechat zarůst do kůry a potom se přesahující části drátu odstřihnou. Takto sevřený kmen i větve nabývají bizarního vzezření, avšak snadno se zlámou.

Zelkova a ovocné stromy mají v počátečním jarním růstu kůru příliš měkkou a dřevo křehké, takže přitažený drát by pronikl hluboko do dřevního pletiva a mohl by větev zlomit. Tyto stromy tvarujeme pomocí drátu až v polovině května. Místo, kde budeme navinovat drát, obalíme pruhem celofánu, do něhož dáme několik zápalek, aby se tlak drátu rozložil na 'větší plochu větve. Ohnutí se však musí provádět postupně, asi ve dvoudenních intervalech. Po třech měsících dráty sejmeme. Při tvarování drátem se osvědčuje nejprve větev opatrně ohýbat různými směry a zkoušet, ve které poloze klade nejmenší odpor. Drát vedeme mezi listy tak, abychom je nepoškodili vinutím. Strom pak, podle druhu a vzrůstu, vnucenou polohu přijme a ustálí. Stává se však, že v některém místě vinutí drátu povolí a tím se poloha větve změní. Vnucenou polohu, i když se ukázala být nesprávná, dodatečně už nelze opravit.

Různé Způsoby tvarování drátem: 1 – oddálením větví dřevěnou vložkou, 2 – přidrátováním k nádobě, 3 – přidrátováním ke kmeni, 4 – přivěšením těžšího kamene, 5 – rozvedením postranních větví pomocí drátů připevněných k nádobě, 6 – křivením rovného kmene pomocí drátů, 7 – ohýbáním přes kámen, 8 – drátem a svorkou připevněnou na tyč

77. Různé způsoby tvarování drátem: 1 – oddálením větví dřevěnou vložkou, 2 – přidrátováním k nádobě, 3 – přidrátováním ke kmeni, 4 – přivěšením těžšího kamene, 5 – rozvedením postranních větví pomocí drátů připevněných k nádobě, 6 – křivením rovného kmene pomocí drátů, 7 – ohýbáním přes kámen, 8 – drátem a svorkou připevněnou na tyč

Dráty používáme jen měděné nebo hliníkové. Ani na krátkodobý zásah nejsou vhodné měkké černé dráty, neboť korodují a zanechají na větvích skvrny, které nelze odstranit. Pozinkovaný drát je neohebný, nepřilne k větvi, někde odstává, jinde se zařízne příliš hluboko (zraněné místo zatřeme štěpařským voskem). Silnější drát lze nahradit dvěma slabšími.

Někdy však drát nestačí kmen udržet v žádané poloze. V takových případech používáme dvojího způsobu tvarování pomocí svorek se dvěma šrouby (obr. 78). Na nádobu se drátem proti sobě upevní dvě ocelové tyčky a na jednu se horním a spodním ovinem drátu zpevní kmen. Kolmo na tuto tyč a kmen se na druhou tyč nasadí vhodná svorka se šrouby (viz obr. 78). Nebo se tyč upevní na spodní část kmene (drátem) a mezi ni a kmen se vloží dva dřevěné špalíčky. Utahováním šroubů lze pak rovnat kmen postupně třeba i několik týdnů. V této poloze musí kmen zůstat nejméně 6 měsíců. Kdyby se kmen při odstraňování svorky začal naklánět, šroubování se znovu zpevní.

78. Tvarování kmene svěrákem: A. kmen zpevníme spodním a horním ovinem drátu k jedné tyči, na druhou tyč připevníme svorky se šrouby; B. tyč upevníme drátem na spodní část kmene a mezi tyč a kmen vložíme dřevěné špalíčky