Bonsaj

MOYOGI

Miniatury tohoto typu patří k nejoblíbenějším bonsajím pro vzhled velmi starého stromu. Jejich siluetami jsou zdobeny knihy pojednávající o trpasličích stromech, s jejich obrysy a kreslenými tvary se setkáte na klubovních odznacích, v inzertních nabídkách aj. Má pokřivený kmen a i ve stáří je poměrně nízký.

V lesních školkách je dosti semenáčků s pokřiveným kmenem, ale někdy si z nich nemůžeme pro zamýšlený tvar vybrat a začneme raději tvarovat zcela rovný stromek. Postup zásahů znázorňuje obr. 85. Stromek z určité vzdálenosti od kořenového systému v úzkém pruhu podkopeme a hlavní kořen přeřízneme (1 a 2). Asi po třech týdnech uřízneme vrchol stromku a ponecháme pod ním pouze dvě větve (3). Do příštího jara stromek vytvoří bohatou síť jemných kořínků. Vyjmeme jej z půdy a zkrátíme a zredukujeme kořenový systém. Stromek pak vsadíme šikmo do země (4), dobře jej pohnojíme a rašící pupeny včas odlupujeme. Asi za šest týdnů, kdy se už stromek v kořenech zpevnil, odřízneme z obou větví tu, která je zakřivena na opačnou stranu než zbytek kmene (5). Na této větvi provedeme podobný zásah až po jejím rozvětvení. Opět ponecháme pouze dvě větévky a odřízneme vedoucí vrchol větve. Zůstanou dvě větve a v dalším roce odřízneme tu, která je zakřivena ve směru hlavní větve. Tak postupně získáme různě zakřivený kmen (6). Před vsazením do 4» třičné nádoby ohneme větve k zemi a upevníme je drátem, aby stromek vzhledem vypadal starší (7). Po zpevnění vnuceného tvaru stromek přesadíme (po zkrácení kořenů) excentricky do obdélníkového nebo, je-li některá spodní větev delší než ostatní, do nízké rozměrnější kruhové nádoby (8).

Počet zakřivení není určen. Platí však pravidlo, že nejspodnější zakřivení má mít největší průměr a zakřivení nad ním vždy menší a menší. Zakřivení celého kmene nemusí probíhat v jedné rovině, avšak rozvětvení má být pravidelně a různotvárně rozmístěno, aby byl strom ze všech stran půvabný.

Tvarování do typu MOYOGI

85. Tvarování do typu MOYOGI: 1,2 — stromek se podkope, hlavní kořen přeřízne a odstraní se spodní větve, 3 — pod odříznutým vrcholem stromku se ponechají pouze dvě větve, 4 — po zredukování kořenového systému se stromek vsadí šikmo do země, 5 — po zpevnění stromku v kořenech se odřízne větev zakřivená na opačnou stranu, než směřuje zbytek kmene, 6 — po rozvětvení ponechané větve provedeme podobný zákrok, ponecháme opět pouze dvě větévky a odřízneme vedoucí vrchol větve; ze dvou větví v dalším roce odřízneme tu, která je zakřivená ve směru hlavní větve, 7 — před vsazením do nádoby ohneme větve pomocí drátu k zemi, aby stromek nabyl staršího vzhledu, 8 — osazení stromku (po zkrácení kořenů) excentricky do vhodné nádoby