Bonsaj

Získání a předpěstování rostlinného materiálu

V současné světové literatuře všechna díla pojednávající o pěstování a tvarování bonsají uvádějí jako nejvhodnější pramen k získání vhodných stromků a keřů výsevy semen. Snad proto, že Japonci – pokud se věnují péči o bonsaje zděděné po předcích – musí znát nejen jméno třeba prapraděda, ale i den, kdy onu bonsaj vysel a kdy vzklíčila. Bonsaj se stala členem rodiny a později rodu. Avšak čekat pět let, než stromečky vypěstované ze semen vyrostou v exempláře vhodné pro tvarování, je pro nás doba příliš dlouhá. Proto si povíme o možnostech, jak získat stromky co nejdříve.

bonsaj