Bonsaj

Výsevy semen

Rodové miniatury čínské i japonské bývají vypěstovány ze semen (MISHO). Je to nejzdlouhavější způsob, jakým se opatřují stromy pro miniaturizaci. Avšak pro tvarování nejmenších bonsají, zvaných MAME, je nezbytný.

Výsevy získáváme také ty druhy stromů, které u nás nerostou a jejichž mladé stromky jsou nedosažitelné. Japonci se začali zajímat o výsevy teprve tehdy, když jejich pěstírny byly dostatečně zásobeny desetiletými i staršími miniaturami. Vypěstované semenáčky lze velmi záhy tvarovat do předem stanovených typů a rozšiřovat jejich kmeny. Někdy se mezi nimi objeví i nové formy stromů, které se pak, jsou-li vegetativně rozmnoženy a pečlivě tvarovány, stanou zdrojem značných příjmů.

Semena běžných druhů si opatříme v přírodě. Jsou různé těžká i velká a různě utvářená. Některá klíčí ihned po sklizni, jiná, hlavně u pozdních druhů ovocných stromů, po uzrání neklíčí, jako by tušila, že brzo nastane zima. Musejí prodělat údobí velmi nízké teploty v plodu. Jestliže se z plodu vyjmou, musí se uložit přes zimu do vlhkého písku, aby do jara nevyschla (stratifikace).

Některá semena klíčí až po šesti měsících, jiná až po 18 měsících (semena japonských javorů). Semena se vysévají do misek asi 0,10 m hlubokých, naplněných substrátem složeným z písku, raše-liny a perlitu v poměru 1:1:1. Semena se ukládají do substrátu 2krát tak hluboko, jak jsou velká. Velmi důležitá je počáteční závlaha. Není správné poprvé zalévat substrát příliš prudce. Kapky vody jsou dosti těžké, tvoří jamky a semena vyplavují. Buď se tedy výsevní miska ponoří do vody na tak dlouho, až substrát zespodu zvlhne, nebo, což je výhodnější, substrát se pozvolna zamlžuje, až odpadovým otvorem začne vytékat voda. Při tomto zavlažování se v substrátu vytvoří velmi jemné kanálky, jimiž i vzduch snadno proniká. Tyto kanálky se pak při opatrném zalévání udrží. Naproti tomu si při náhlé zálivce proud vody vytvoří několik větších odpadů, jimiž substrátem rychle proniká, takže část substrátu trpí nedostatkem vláhy.

Výsevní misky se kryjí skleněnou tabulí a za prudkého slunce se přistiňují, sklo se mírně nazvedne a podloží kolíkem. Vzrostlé semenáčky se přesazují (pikýrují) v řadách do mělkých nádob se stejným substrátem, aby vytvořily co nejbohatší kořenový systém. Urostlé semenáčky vysazujeme jednotlivě do hrnků a začínáme je ohybem tvarovat. Vývin semenáčků borovice a vrby znázorňují obr. 57 a 58.

Vývoj a tvarování borovice ze semene od 2, až do 10. roku, pěstování s uvedením výšky a velikosti nádoby

57. Vývoj a tvarování borovice ze semene od 2, až do 10. roku, pěstování s uvedením výšky a velikosti nádoby

Vrba předpěstovaná ve volné půdě po přesazení do nádoby: vlevo – úprava čtyřletého stromku po vsazení do nádoby (s označením výšky), uprostřed – vytvarovaná rostlina v 7. roce, vpravo – vytvarovaná rostlina v 11. roce po vsazení do nádoby (s označením výšky)

58. Vrba předpěstovaná ve volné půdě po přesazení do nádoby: vlevo – úprava čtyřletého stromku po vsazení do nádoby (s označením výšky), uprostřed – vytvarovaná rostlina v 7. roce, vpravo – vytvarovaná rostlina v 11. roce po vsazení do nádoby (s označením výšky)

Pro výsev semen použijeme buď vhodnou misku, nebo větší květináč s dostatečným otvorem pro odtok přebytečné vody

59. Pro výsev semen použijeme buď vhodnou misku, nebo větší květináč s dostatečným otvorem pro odtok přebytečné vody

Na dno misky položíme sítko z umělé hmoty nebo z nerezavějícího drátu, přes otvory v síťce zevnitř provlečeme silnější drát, který na spodní straně misky ohneme do stran

60. Na dno misky položíme sítko z umělé hmoty nebo z nerezavějícího drátu, přes otvory v síťce zevnitř provlečeme silnější drát, který na spodní straně misky ohneme do stran

Nádobu zaplníme do jedné čtvrtiny hrubším pískem

61. Nádobu zaplníme do jedné čtvrtiny hrubším pískem

Na vrstvu písku nasypeme namíchanou zeminu do výše 10 mm od okraje nádoby

62. Na vrstvu písku nasypeme namíchanou zeminu do výše 10 mm od okraje nádoby

Povrch urovnáme rukou a potom jemně přimáčkneme dřevěným tlačítkem

63. Povrch urovnáme rukou a potom jemně přimáčkneme dřevěným tlačítkem

Semena vyséváme řídce

64. Semena vyséváme řídce

Semena zasypeme zeminou až po okraj nádoby, dřevěným tlačítkem přimáčkneme a jemným rosením postupně zaléváme

65. Semena zasypeme zeminou až po okraj nádoby, dřevěným tlačítkem přimáčkneme a jemným rosením postupně zaléváme

Při přesazování bonsají je zemina postupně uvolněna kolíčkem od okraje misky. Rostlinu uchopíme za kmen a opatrně ji vyjmeme z misky

66. Při přesazování bonsají je zemina postupně uvolněna kolíčkem od okraje misky. Rostlinu uchopíme za kmen a opatrně ji vyjmeme z misky

Kolíčkem odstraníme z povrchu kořenového bálu část zeminy, která ulpívá na kořenech. Postupujeme od okraje směrem dovnitř

67. Kolíčkem odstraníme z povrchu kořenového bálu část zeminy, která ulpívá na kořenech. Postupujeme od okraje směrem dovnitř

Zeminu odstraníme i na spodní části kořenového bálu (celkem asi 70 % zeminy)

68. Zeminu odstraníme i na spodní části kořenového bálu (celkem asi 70 % zeminy)

Nůžkami odstřihneme kořeny, které jsou příliš bujné, poraněné nebo odumřelé

69. Nůžkami odstřihneme kořeny, které jsou příliš bujné, poraněné nebo odumřelé

Na dno misky položíme sítko z umělé hmoty, na ně nasypeme 1 cm hrubého písku a do % nádoby hrubě přesátou připravenou zeminu

70. Na dno misky položíme sítko z umělé hmoty, na ně nasypeme 1 cm hrubého písku a do % nádoby hrubě přesátou připravenou zeminu

Na hrubě přesátou zeminu umístíme rostlinu a zvolna zasypeme jemnou zeminou

71. Na hrubě přesátou zeminu umístíme rostlinu a zvolna zasypeme jemnou zeminou

Zeminu opatrně přimáčkneme palci při okraji nádoby, aby se zaplnily všechny mezery a několika údery na bok misky zeminu střeseme a urovnáme

72. Zeminu opatrně přimáčkneme palci při okraji nádoby, aby se zaplnily všechny mezery a několika údery na bok misky zeminu střeseme a urovnáme

Dosypeme jemně přesátou zeminu a povrch opatrně přimáčkneme rukou

73. Dosypeme jemně přesátou zeminu a povrch opatrně přimáčkneme rukou

Povrch ještě urovnáme štětcem tak, aby byl zcela rovný. Pozvolna a důkladně zalejeme, až voda odtéká spodem misky

74. Povrch ještě urovnáme štětcem tak, aby byl zcela rovný. Pozvolna a důkladně zalejeme, až voda odtéká spodem misky