Bonsaj

Roztřídění bonsají podle výšky

Čínské punsaje mohou být vysoké až 1,5 m. Japonci snížili tuto výšku na 0,9 m a jen u velmi památných miniatur tolerují výšku 1 m. Bonsaj, jde-li o historicky cenný strom, má být podle jejich představ 0,30 m vysoká. Při pečlivém tvarování jsou roční přírůstky na výšce a šířce stromu velmi nepatrné. Každá desítka milimetrů přírůstku do výšky znamená mnoho roků práce, kdežto do šířky narůstá koruna u různých druhů velmi nepravidelně. Podle výšky roztřídili Japonci bonsaje do čtyř skupin. Do první skupiny zařadili i stromky docela malé. Někteří odborníci první skupinu neuznávají, protože stromky v ní zařazené jsou tak titěrné, že i po několikerém odlisťování jsou nové listy v poměru k stromkům příliš velké. Tato skupina se jmenuje MAME — dítě. Nejmenší MAME jsou jen 50 mm vysoké, ale mají vzhled letitých stromů (obr. 29). Tyto titěrné stromečky lze pěstovat téměř v ořechové skořápce. Semena se vysévají přímo do malých nádob, v kterých substrát rychle vysychá, takže pro drobné pěstitele je velmi obtížné udržovat v nich stálou vlhkost. Neméně obtížné je také tvarovat tyto miniatury tak, aby zůstaly stromkem ne vyšším než 150 mm.

Bonsaj mame

29. Bonsaj mame

Proto jsou také velmi drahé. Většina těchto drobnůstek však během doby musí být zařazena do druhé skupiny a ztrácí tím na ceně. Milovníci MÁME sledují, v jakém životním minimu tyto stromky ještě vegetují. Některé, vytvarované z plodnonosných větviček ovocných stromů, dokonce rozkvetou a vytvoří plod hmotnější a větší než je strom a jeho nádoba. Jsou to podivné zážitky, sledují-li pěstitelé MAME, jak příroda dodržuje zákonitosti i v minimu živé hmoty. Nevadí jim, že proporce těchto stromečků svými listy, květy a plody nenapodobují normální stromy téhož druhu, které by podle propočtů musely mít 2 m dlouhé jehlice nebo jablka velká jako auto.

Stromky typu MAME posuzujeme ze dvou hledisek. Buď u nich sledujeme životnost a pak si jich na podložky mezi okna nastavíme větší množství, nebo posoudíme, zda napodobují vzhled letitých stromů, a nevyhovující vyřadíme.

MAME se vytvarují rychleji než velké stromy, avšak dlouho nevydrží.

Druhá skupina bonsají se nazývá KO, což znamená malý stromek. Soustřeďuje stromky 160 až 300 mm vysoké. Udržet je v této výšce je poměrně snadné, a to u většiny druhů a po celou řadu let. V této výšce se bonsaje dovážejí a jsou cenově dostupné. Na málo typických stromcích snadno objevíme jejich nedostatky, které můžeme ve většině případů brzy napravit.

Třetí skupina se nazývá CHU. Soustřeďuje bonsaje 0,30 až 0,60 m vysoké a patří do ní i stromy staré sto a více let, tzv. rodové bonsaje. Jejich majitelé jim vzdávají denně úctu, vzpomínajíce předků, kteří se stromy žili a zde je po smrti zanechali. Spekulanti jsou ochotni za věkovitou miniaturu zaplatit jakýkoliv obnos. Čtvrtá skupina se nazývá PAI a do ní řadíme bonsaje vysoké 0,60 až 0,90 m. Mnohé bonsaje této skupiny byly přetvořeny z nahodilých nálezů vhodných stromů v přírodě. Nádoby a jejich substrát jsou velmi hmotné a nesnadno se dopravují k přezimování do mrazuprosté místnosti. Proto se ve sbírkách i okrasných zahradách dochovávají pouze ty mrazuvzdorné druhy, které mohou přezimovat venku.