Bonsaj

Tvarování některých typů

Stejně staré stromy vzešlé ze semen jediného plodu mají sice týž genotyp, avšak nestejný fenotyp (vzhled). Proto ani pro tyto stromy nelze stanovit standardní návod k miniaturizaci. A přece se během let vzhled těchto stromů našimi zásahy natolik upraví, že dřívější rozdíly jsou méně zřetelné. Jsou totiž stanoveny zásady, jimiž se vzhled stromu upravuje podle určitých, avšak pro různé typy různých pravidel. Popis vytváření několika základních typů uvedených v abecedním seznamu doplní tuto stať.

HOKIDACHI

HOKIDACHI

CHOKKAN

CHOKKAN

KENGAI

KENGAI

MOYOGI

MOYOGI

NEAGARI

NEAGARI

SEKIJOJU

SEKIJOJU

YOSE-UE

YOSE-UE