Bonsaj

YOSE-UE

Tento typ bývá nazýván „lesní krajinka v míse.“ Bývá prvním úspěšným dílem začínajícího pěstitele bonsají. Na výstavách miniaturizovaných stromů se objevuje také pod názvem „les na dlani“. Vkusně uspořádaná lesní krajinka je výborným prodejním zbožím. Stromy představující les nemusí být tvarovány do určitého typu.

Co potřebujeme k vytvoření lesní krajinky? Především to musí být vhodná mísa, asi 60 mm vysoká, tvaru buď obdélníkového, nebo elipsovitého. Dno mísy musí být naprosto rovné, opatřené několika otvory pro odtok přebytečné vody. Tyto otvory kryjeme síťkou z nerezavějícího drátu nebo z umělé hmoty. Do některých odtokových otvorů můžeme upevnit hliníkové dráty, které vedeme zevně přes okraje nádoby k vyšším stromkům, abychom jim po výsadbě mohli zajistit potřebnou stabilitu. Tyto kotvící dráty odstraňujeme zpravidla až po roce, kdy jsou již rostliny pevně usazeny v substrátu.

Jaké zeminy použít? Na dno nádoby uložíme asi 20 mm vysokou vrstvu hrubšího písku. Většina dřevin je na chemické složení půdy nenáročná. Výjimkou jsou dřeviny, které nesnášejí v půdě vápno (rododendrony). Směsi zemin se skládají z jílu, písku a ra-šeliny nebo z listovky, bílého podzolu a písku v poměru 1:1:1. Nejprve si uhněteme bochníčky zeminy a ty nepravidelně rozmístíme do připravené misky. Do těchto bochníčků pak natlačíme stromky. Do nádoby můžeme vysázet 5 až 27 stromků, záleží na tom, jak je velká. Všechny stromky mají být téhož druhu, ale různé velikosti.

Vybrané stromky musíme nejprve upravit. Zbavíme je nejspodnějších větví, aby dolní třetina kmenů byla holá, potom řezem upravíme kořenový systém a tvar koruny. Výhodné je stromky si před vlastním vysázením pokusně rozestavit

Nejprve usadíme hlavní největší strom, a to nikoliv do středu nádoby, ale excentricky. Vpravo za tento strom, ale tak, aby nebyl jeho kmen zakryt, umístíme stromek o něco menší. Na levou stranu, kousek dál od hlavního a vedlejšího stromu, zasadíme opět o něco menší stromek. Tyto první tři stromky vytvářejí hlavní jádro budoucího lesíku. Okolo něho pak vysazujeme ostatní, postupně menší a menší stromky, v nepravidelných vzdálenostech, abychom dosáhli zdání, že les uniká do dálky. Celkový pohled na tento typ bonsaje má vypadat po rozmístění stromků takto:

Všechny spodní části kmene mají být viditelné, žádný kmen nemá zakrývat pohled na strom umístěný za ním.

Koruny stromů se nemají navzájem dotýkat, ale nesmějí mezi nimi vzniknout velké mezery.

Správně rozmístěné kmeny mají mezi sebou tvořit trojúhelníky. Dobře rozmístěné stromky zpevníme směsí zemin, kterou vyplníme i všechny zbývající mezery, a stromky v dané poloze upevníme drátem. Opatrně zalejeme, aby byl povrch zeminy dostatečně vlhký. Pokud se po zálivce objeví mezi kořeny dutiny, vyplníme je vlhkou rašelinou. Rovněž vyčnívající slabé kořínky přikryjeme slabou vrstvou rašeliny. Tato výplň je vhodným podkladem pro obložení substrátu mechem. Mech nejdříve namočíme ve vodě a potom mírně natlačíme na povrch zeminy přes vyčnívající kořeny. Krycí mechová vrstva působí přirozeně a zároveň udržuje přiměřenou vlhkost Kolem okraje misky zeminu pečlivě uhladíme a pak důkladně zalijeme. Vysázenou skupinku přechováváme v polostínu asi 14 dní až 3 týdny. Pak ji teprve postavíme na vhodné místo mezi ostatní bonsaje. Zpravidla po 6 až 12 měsících se kořeny v nádobě důkladně upevní a stromky můžeme začít tvarovat pomocí drátu (obr. 18).

YOSE—UE (jednotlivé stromky ve společné nádobě tvoří malý les)

18. YOSE—UE (jednotlivé stromky ve společné nádobě tvoří malý les)