Bonsaj

Speciální nádoby a misky

Sebelépe tvarovaný miniaturní strom rostoucí volně v zahradě nebo na záhoně nelze označit názvem BONSAI, protože mu chybí nádoba. Ne však jakákoliv nádoba, nýbrž taková, která by tvarem i zbarvením byla v souladu s podobou stromu. Tak například stará borovice, sice nízká, ale s velmi silným kmenem a krátkými, ale mohutnými větvemi, nemůže být vsazena do tenkostěnné nádoby. Nádoba musí být velmi hmotná, musí tedy mít nadměrně silné stěny, čímž doplňuje celkový zjev splývání stromu s nádobou. Jinak je tomu například u štíhlého stromu literátů, jehož vznešenost může zdůrazňovat pouze tenkostěnná okrasná a co nejméně hmotná nádobka. Někdy však kontrast zbarvení nádoby a barvy stromu působí estetickým dojmem, například krvavě čer-venolistý japonský javor na chrpově modré míse. Volba vhodné nádoby je tedy velmi důležitá, neboť se jí celkový vzhled stromu zdokonalí, zdůrazní a často i objasní.

Zvláště staré čínské nádoby bývají tak nádherné, že jsou ukládány jako umělecké předměty v muzeích i v soukromých sbírkách velmi zámožných sběratelů, kteří se často o miniaturní stromy nezajímají. Nádoby, v nichž rostly miniaturní stromy po desítky let i po staletí, zůstávají jako velká památka na předky trvalým majetkem rodu. Proto získat podobnou vzácnost se podaří velmi zřídka a za obnosy někdy až neuvěřitelně vysoké. V běžné literatuře se i jejich kresby vyskytují vzácně. Musíme rozlišovat originály, tedy nádoby vytvářené umělci, které jsou někdy tuctově podle nich napodobovány. Ale i některé nádoby v dřívějších desetiletích, sériově vyráběné, mají dnes značnou cenu, která se stále zvyšuje, takže i ty se stávají objektem podnikavých spekulantů. Takovéto nádoby jsou zobrazovány i v nej modernějších knihách, kdežto staré umělecké nádoby objevíme pouze na snímcích pořízených u čínských a japonských majitelů starších miniaturních stromů. Nádoby jsou buď tvarově zajímavé a jednoduše zbarvené, nebo nesou honosné kresby, rytiny, vsazované korály i ulity drobných mořských živočichů; jsou ozdobeny i pravými perlami, polodrahokamy a barevnými sklíčky; jsou tenkostěnné i velmi masívní, vyrobené z hlíny, ze dřeva i z kovu. Najít vhodnou nádobu pro tu či onu miniaturu stromu bývá věcí osobního vkusu. Některé tvary cenných nádob zachycuje obr. 31.

31. Staré čínské nádoby Punsaj

Sériová výroba pamatuje i na to, že strom roste a jeho redukovaný bal se lety zvětšuje. Proto se nádoby vyrábějí alespoň ve třech velikostech, aby se šířkou a délkou zvyšovala nebo snižovala i jejich hloubka. Všechny tři do sebe zapadají jako jediný hrnec, což umožňuje uplatnit vyhlédnutý tvar i zbarvení nádoby při přesazování vzrostlejších stromů. Neuvěřitelně droboučké, a přece někdy pěkně ozdobené jsou nádobky pro MAME. Jejich tvar i velikost připomíná náprstek. Pěstitel bonsají má však věnovat hlavní pozornost dnu nádoby. Dno větších nádob musí být opatřeno jedním nebo několika odtokovými otvory asi 20 mm širokými. Jejich okraje nevystupují nad plochu ostatního dna, to má být jako zrcadlo hladké a naprosto rovné, aby na něm při zalévání nezůstala ani kapka vody. Aby se voda po zálivce pod nádobou nehromadila, opatřuje se nádoba nožkami, které jsou buď kulovité, nebo hranaté, někdy ozdobně formované. Pro stromy s rovným kmenem a s pravidelnou korunou se obyčejně volí i pravidelné nádoby, tedy nádoby se dnem kruhovým, čtvercovým, pravidelně šestiúhlým nebo osmiúhlým. Někdy — podle listů — se lépe hodí nádoby nelakované, tedy matové, jindy si zářivost listů vynucuje lesklou nádobu. Avšak i naprosto pravidelné stromy s rovným kmenem a se souměrnou korunou vysazujeme excentricky, chceme-li přisadit do substrátu nejdrobnější druhy rostlin a vytvořit tak kousek krajinky. Stromy se šikmým kmenem vždy vyžadují podlouhlé nádoby nebo elipsovité mísy. Čínské vypouklé nádoby se někdy nahoře zužují, což působí nesnáze při přesazování.

Je mnoho názorů na to, jaká barva nádoby je pro miniaturní stromy nejvhodnější. V Japonsku se uplatňují nádoby matného zbarvení, a to převážně hnědé, v nichž substrát lépe udržuje teplotu. Jsou-li to však nádoby nelakované, porézní stěny odpařují vodu substrátu a tím se ochlazují. Evropští pěstitelé kaktusů a orchidejí zjistili, že rostliny lépe rostou v nádobách z umělé hmoty. Je to proto, že kořeny v průlinčité nádobě rychle rostou k její vzdušné stěně a střed substrátu neprokoření. V nádobě z umělé hmoty vzniká uzavřený jednotný životní prostor a tato stejnoměrnost tepla i vláhy způsobuje, že kbřeny rostou pomaleji, tvoří postranní kořínky, prokoření střed substrátu i celý kořenový bal. To je výhodné zejména pro přesazování stromu a redukování jeho kořenového systému. Náš keramický průmysl i továrny na nádoby z umělých hmot by jistě dokázaly zásobovat pěstitele bonsají takovýmito moderními nádobami! Nejvíce se žádají nádoby čistě bílé nebo sírově žluté pro stromy s červeným listem a naopak nádoby matně hnědé a šedavě namodralé pro jehličnany. Nejčastěji používané rozměry nádob jsou:

1. nádoby velké

1 190 x 130 x 50 mm,

370 x 250 x 40 mm,

400 x 300 x 60 mm,

2. nádoby střední

Ø 170 x 60 mm,

290 x 200 x 45 mm,

230 x 170 x 20 mm,

3. nádoby malé

105 x 75 x 40 mm,

125 x 90 x 40 mm,

4. nádoby miniaturní

Ø 85 x 35 mm.