Bonsaj

KENGAI

Typ KENGAI – kaskáda a HANKENGAI – malá kaskáda jsou miniatury velmi snadno tvarovatelné a někdy vzniknou z typu, jejichž cena nesprávným řezem nebo zlomením větve velmi poklesla. Oba typy jsou nesnadno přenosné, a proto méně oblíbené. Sázejí se však do vyšších nádob, krásně tvarovaných a vyzdobených. Postup zásahů je znázorněn na obr. 84. Na stromku si vyhlédneme nejdelší spodní větev, která se stane páteří příští kaskády. Kmen nad ní a ostatní větve odřízneme (1). Po každé zálivce se nádoba umístí na šikmý podstavec (1) a větev se drátem přihne ke kmeni (2).

Když se ohnutá větev upevní, odstraní se drát a strom se vsadí po sestřihu kořenů do malé nádoby. Větev se růstem prodlužuje a nádoba se pak musí postavit na vhodný podstavec. U některých stromků KENGAI se horní část kmene ponechá a zkracují se všechny větve až na jednu nejspodnější, která se pěstuje do délky jako kaskáda. Koruna a větévky na dlouhé větvi mají být tvarovány ve formě tekoucího vodopádu, proto se někdy názvem „vodopád“ označují bonsaje tohoto tvaru. Na obr. 10 je hlohyně šarlatová stará 30 let, tvarovaná do formy vodopádu. Je vysazena do staré čínské nádoby zdobené perlami.

Tvarování do typu KENGAI: 1 – nejdelší spodní větev je páteří příští kaskády; nádoba je po každé zálivce umístěna na šikmý podstavec, 2 – větev přihnutá drátem ke kmeni, 3 – stromek po zpevnění větve již bez drátu, vsazený do malé nádoby

84. Tvarování do typu KENGAI: 1 – nejdelší spodní větev je páteří příští kaskády; nádoba je po každé zálivce umístěna na šikmý podstavec, 2 – větev přihnutá drátem ke kmeni, 3 – stromek po zpevnění větve již bez drátu, vsazený do malé nádoby