Bonsaj

ŠTĚPOVÁNÍ

Číňané již v pradávnu byli mistry roubování a jiných způsobů šlechtění, jimiž nahrazovali uhynulé nebo na určitém místě chybějící větve. Měli stromy s naroubovanými větvemi různých druhů, které různě kvetly i plodily. Srůstem spojovali větve i kmeny, aby dosáhli tvarů zvířat aj. Tento způsob nazývají TSUGIKI. Jednotlivé druhy roubování jsou dostatečně popsány v každé zahrádkářské příručce, proto se omezíme jen na zvláštní případy. Někdy zkracujeme kmen. Zůstane zakořeněný pařízek, na nějž můžeme roubovat za kůru podle obr. 56, 1 a 2. Roub zesílí a vytvoří s pařízkem jednolitý celek, vhodný pro tvarování.

Chybí-li na kmeni větev a kmen se nám zdá zespodu příliš holý, můžeme jej upravit dvěma způsoby: Buď k němu necháme přirůst vrcholek hrnkovaného kmínku, nebo nejbližší větev zbavujeme postranních výhonů a nutíme ji růst do délky, abychom mohli její vrcholek nechat přirůst na potřebném místě kmene. Je samozřejmé, že plochy, kterými se má dosáhnout srůstu, se musí řezem narušit (obr. 56, 3 a 4).

Přidávání větví: 1, 2 – roubováním za kůru, 3 – přikájením s použitím zakořenělé rostliny, 4 – přikájením postranní větve

56. Přidávání větví: 1, 2 – roubováním za kůru, 3 – přikájením s použitím zakořenělé rostliny, 4 – přikájením postranní větve